Welkom op de site -www.NicheSolutions.nl-

NicheSolutions.nl is geregistreerd bij de kamer van koophandel te den Haag.

Onder deze naam opereert Dick Groen als ZZP'er.

De voor Nichesolutions.nl gedefinieerde activiteiten zijn facilitaire ondersteuning in de vorm van interim management of advies en uitvoering.

Met name de technische invulling van deze facilitaire ondersteuning wordt verder uitgewerkt via de site

www.EchteenKlusvoorDick.nl